ATELIER VACKOVÁ

Jana Vacková

JANA VACKOVÁ

 

Jana Vacková se narodila 9. 6. 1960 v Plzni. Její výtvarný názor byl již od dětství ovlivněn otcem, který byl profesionálním výtvarným umělcem, malířem. Studovala na gymnáziu a po maturitě Pedagogickou fakultu v Plzni, obor český jazyk - výtvarná výchova. Jana Vacková žije a tvoří v Plzni, je členkou UVU plzeňské oblasti.

 

Zabývá se užitou i volnou grafikou, obzvláště litografií, malbou, ilustrací a fusingovaným sklem. Věnuje se ilustrování knih dětských (pohádky, verše), knih pro dospělé a učebnic (řada Matematik pro první a druhý stupeň základních škol – autoři Coufalová a kol., Přírodověda 4., 5. ročník, Občanská nauka pro ZŠ a víceletá gymnázia 6., 7. ročník…) Okrajově se zabývá též textilem, aradekorem a textilními kolážemi.

 

Zúčastnila se mnoha samostatných i kolektivních výstav a její díla jsou zastoupena

v soukromých sbírkách v Čechách i zahraničí.

 

Již více než 20 let působí jako pedagog na Základní umělecké škole v Plzni, Jagellonské ulici. Její žáci a studenti všech věkových kategorií každoročně vystavují svoje práce
na školních výstavách. Řada z nich pak pokračuje ve studiu na středních i vysokých výtvarných školách.

 

Působí též jako lektorka metodiky výtvarné výchovy při Krajském pedagogickém centru, které organizuje další vzdělávání pedagogů.

Aktualizováno: 7.9.2020

Copyright © Jana Vacková; web-master @ Martin Hajšman

 

STARŠÍ POZVÁNKY