ATELIER VACKOVÁ

MALBA A KOMBINOVANÁ TECHNIKA

 

Klasické malířské techniky (tempera, akvarel, olejomalba), které Jana Vacková používá, často doplňuje různými experimentálními nápady, které mají nenapodobitelný výraz, ostatně jak u kombinovaných technik bývá běžné. Pracuje s mořidly, olej nanáší přímo na karton, barvy nanáší nejen štětcem, rukou, také stříkáním, rozprašováním…Nevytváří si osvědčené postupy, ale pracuje vždy nově a jinak, takže vzniká neopakovatelné. Záměrně pracuje s celou barevnou škálou, zdáli se, že nějaká barevnost převládá, je to vždy jen po určité období, při práci na nějakém cyklu. V posledních letech pracuje s jasnými barvami a jejich odvážnými kombinacemi.

Hledání vlastní cesty

Osamostatňování

Smutek I.

Hledání vlastní cesty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno: 12.8.2017

Copyright © Jana Vacková; web-master @ Martin Hajšman